Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Okruhy po Řecku
Okruhy po Řecku

Specializujeme se na organizaci okruhů po Řecku. Zajišťujeme jak klasické okruhy, tak speciální, podle vašich požadavků. Okruhy mohou být se zaměřením na historii, archeologická místa, přírodu, jeskyně, hory.  Řecko je země, která poskytuje širokou škálu možností.

 

8-denní klasický zájezd po Řecku letecky

1.  den: Athény přílet, ubytování v hotelu, volno, nocleh v Athénách

2.  den: Celodenní prohlídka Athén - Akropolis, Nové muzeum Akropole, Agora,procházka Plakou, nocleh v Athénách

3.  den: Návštěva Národního archeologického muzea, odpoledne fakultativně výlet do Sounia, večer volno, nocleh v Athénách

4.  den: Brzy ráno cesta do Delf, prohlídka světoznámé věštírny a muzea, přesun do Meteory, nocleh v Kalambace

5.  den: Prohlídka klášterů v Meteoře, v odpoledních hodinách cesta do Olympie, nocleh v Olympii

6.  den: Prohlídka Olympie, v odpoledních hodinách cesta do Tola, nocleh v Tolu

7.  den: Prohlídka starověkého divadla v Epidauru, návštěva Mykén, odpoledne možno zajet  do blízkého Nauplia, jednoho z nejkrásnějších řeckých měst, nocleh v Tolu.

8.  den: Ráno cesta do Athén, po cestě návštěva Korintu, odlet do Prahy

 

9ti-denní klasický zájezd do Řecka autobusem

1.den: V ranních hodinách příjezd do Igumenitsi, cesta do Kalambaky, prohlídka klášterů Meteora, nocleh v Kalambace

2.den: Cesta do Delf, prohlídka věštírny a muzea, přesun do Athén, ubytování v hotelu, nocleh v Athénách.

3.den: Celodenní prohlídka Athén - Akropolis, Nové muzeum Akropole, Agora, procházka Plakou, nocleh v Athénách

4.den: Návštěva Národního archeologického muzea, fakultativně výlet do Sounia, večer volno, nocleh v Athénách

5.den: Cesta do Tola, po cestě prohlídka Epidauru a Mykén, nocleh v Tolu.

6.den: Brzy ráno odjezd z Tola, prohlídka Olympie, cesta do Patrasu, ve večerních hodinách nalodění na trajekt.

 

 Poznávací zájezd s koupáním po severním Řecku, ostrov Thassos a Chalkidiki

1. den: Připlutí do přístavu Thassos. Ubytování v hotelu.

2. den: Volný den – koupání

3. den: Okruh ostrova Thassos po trase Kalives, Skala, Limenaria, Potos, Potamia, návštěva antického města a přístavu Thassos, návštěva starověkého dolu na mramor

4. den: Plavba do přístavu Keramoti na řecké pevnině a cesta do města Kavala, prohlídka města s jeho aquaduktem z tureckého období. V odpoledních hodinách cesta do  monumentálního archeologického areálu Filippi s vykopávkami z římského období (dlážděná silnice, lázně, forum, divadlo) a několika  bazilikami. Ve večerních hodinách ubytování v hotelu v Chalkidiki.

5. den Volný den - koupání

6. den: Návštěva archeologického areálu v Olynthu, antického města, které bylo jako první postaveno dle urbanistického plánu. V odpoledních hodinách  cesta po  letoviscíchChalkidiki, plavba lodí okolo poloostrova Athos (Agios Oros).

7. den: Celodenní návštěva druhého největšího řeckého města Soluně a prohlídka historické části města s bazilikou sv. Dimitria, rotondou sv. Georgia, Bílou věží atd. Čas na indiv.prohlídku  města a nákupy. Večer cesta do letoviska Paralia Katerinis a ubytování v hotelu.

8. den: Prohlídka archeologického místa Dion, posvátného města Makedonců. Tady obětoval bohům Alexandr Veliký před tažením na Východ. V odpoledních hodinách návštěva Verginy s královskými hrobkami, v jedné z nichž byl pohřben makedonský král Filip II.

9. den: Volný den - koupání

10. den: Odjezd

 

Hvězdicový poznávací zájezd s koupáním po jižním Řecku

 1.  den: V ranních hodinách připlujeme do přístavu Patras a autobusem pojedeme do Olympie. Po prohlídce starověké Olympie a archeologického muzea přejedeme napříč Peloponésem do přímořského letoviska Tolo, kde se navečer ubytujeme.

2.   den: Volný den - koupání v Argolickém zálivu.

3.   den: Celodenní výlet do Athén. Okružní jízda autobusem centrem Athén,  prohlídka Akropole,  procházka okolo starověké agory  bohemskou čtvrtí  Plaka, návštěva Národního archeologického muzea. Po skončení prohlídky s průvodcem zhruba 2 hodiny volno. Ve večerních hodinách návrat zpět do Tola.

4.  den: Volný den.

5.  den: Výlet do Mykén (Brána lvů, Kyklopské zdi, ruiny mykénského paláce, hrobka Atrea) a do Epidauru, svatyně boha lékařství Asklepia (nejlépe dochované řecké antické divadlo). Návrat do Tola odpoledne. Možnost koupání.

6.  den:  Volný den.

7.  den:  Výlet do Sparty a návštěva bývalého byzantského města Mystras.

8.  den:  Odjezd z Tola. Po cestě zastávka u Korintské úžiny a prohlídka starověkého Korintu. Potom budeme pokračovat do Patrasu, kde se odpoledne nalodíme na trajekt do Itálie.

Ve dnech volna je možno podniknout z Tola celodenní výlet lodí na blízké ostrovy Hydra a Spetses nebo se zúčastnit řeckého večera v taverně přímo na pláži  s  vynikající večeří, řeckou hudbou (buzuki)  a ukázkou řeckých lidových tanců.

 

Hvězdicový poznávací zájezd  s koupáním po severním Řecku

 1. den: Připlutí do přístavu Igumenitsa. Cesta do města Kalambaka a v jeho blízkosti prohlídka věhlasných klášterů Meteora. Ve večerních hodinách ubytování v přímořském letovisku Paralia.

2. den: Volný den – koupání

3. den: Návštěva druhého největšího řeckého města Soluně a prohlídka historické části města s bazilikou sv. Dimitria, rotondou sv. Georgia, Bílou věží atd. V odpoledních hodinách návštěva Verginy s královskými hrobkami, v jedné z nichž byl pohřben makedonský král Filip II.

4. den: Volný den – koupání

5. den: Prohlídka archeologického místa Dion, posvátného města Makedonců. Tady obětoval bohům Alexandr Veliký před tažením na Východ. V odpoledních hodinách krátká procházka k úpatí Olympu.

6. den: Volný den - koupání, nákupy

7. den: Dopoledne volno - koupání, odpoledne přejezd autobusem přes Thermopyly do Delf, ubytování.

8. den: Prohlídka světoznámé Apollonovy věštírny a archeologického muzea v Delfách. Odjezd z Delf přes Nafpaktos a úžinu Rio - Antirio do Patrasu, nalodění na trajekt do  Itálie.

 Ve dnech volna je možno podniknout z Paralie řadu fakultativních výletů např. jeep safari po Olympu, Aquapark v Soluni nebo navštívit tradiční řecký večer s večeří, řeckou hudbou (buzuki) a ukázkou řeckých lidových tanců.

 

Hvězdicový poznávací zájezd  s koupáním po severním Řecku s návštěvou Athén

1. den: Připlutí do přístavu Igumenitsa. Cesta do města Kalabaka a v jeho blízkosti prohlídka věhlasných klášterů Meteora. Ve večerních hodinách ubytování v přímořském letovisku Paralia.

2. den: Volný den - koupání.

3. den: Návštěva druhého největšího řeckého města Soluně s prohlídkou historické části města s bazilikou sv. Dimitria, rotondou sv. Georgia, Bílou věží atd. V odpoledních hodinách návštěva Verginy s královskými hrobkami, v jedné z nichž byl pohřben makedonský král Filip II.

4. den: Volný den - koupání.

5. den: Prohlídka archeologického místa Dion, posvátného města Makedonců. Tady obětoval bohům Alexandr Veliký před tažením na Východ. V odpoledních hodinách krátká procházka k úpatí Olympu.

6. den: Přejezd přes Thermopyly do Delf, prohlídka světoznámé Apollonovy věštírny a archeo-logického muzea v Delfách, ubytování.

7. den: Přejezd do Athén, okružní jízda autobusem centrem Athén,  prohlídka Akropole, procházka okolo starověké agory  bohemskou čtvrtí  Plaka, návštěva Národního archeologického muzea, ubytování.

8. den: Dopoledne volno, v poledne odjezd, cesta přes Korintský průplav do Patrasu, v odpoledních hodinách nalodění na trajekt do  Itálie.

 

Klasický  poznávací okruh po Řecku

1.den: V ranních (nebo poledních) hodinách přijedeme do přístavu Igumenitsa na pevninském Řecku. Zhruba 2 hodiny pojedeme kopcovitou krajinou ke správnímu  městu kraje Epirus Ioannina, okolo jezera, na jejímž břehu je Ioannina postavená a dál přes horský masiv Pindos. Silnice vede okolo malebného  horského městečka Metsovo, kde je v blízkosti lyžařské centrum  a průsmykem zvaným Katara  (Prokletí). Ve chvíli, kdy sjedeme z hor, se nám zatají dech při pohledu na rovinu, ze které se tyčí homole skal Meteora. Sem se do jeskyň a na  vrcholky skal  uchylovali první poustevníci  už v 11. století a postupně začali budovat kláštery, k jejichž rozvoji došlo v 16. století. Z bývalých 24 klášterů se jich do dnešní doby  zachovalo 7, z nichž 6 klášterů  mužských a 1 ženský. Celé odpoledne věnujeme jejich prohlídce, večer ubytování v hotelu, volno.
2. den:
Hned ráno vyjedeme jihovýchodním směrem a přes města Trikala, Karditsa a Lamie dojedeme v poledních hodinách k proslulé Apollonově věštírně v Delfách. Prohlédneme si areál s „pokladnicemi“, chrámem Apollona, divadlem a stadionem a ukážeme si místo, kde Apollon bojoval s Pythonasem a kde se podle Řeků ve starověku nacházel „pupek světa“ –neboli jeho začátek a konec. Při prohlídce Delf nesmíme v žádném případě opomenout archeologické muzeum se sbírkou vykopávek z tohoto významného archeologického místa. Po prohlídce se navečer vydáme do Athén, ubytování v hotelu, volno.
3. den:
Třetí den naší cesty věnujeme prohlídce  města, kde žije téměř 40% obyvatel celého Řecka, hlavnímu městu - Athénám. Nejdřív objedeme autobusem po hlavních třídách této metropole  a dál budeme pokračovat pěšky prohlídkou světoznámé Akropole, projdeme čtvrtí Plaka a navštívíme největší muzeum Řecka s významnými exponáty z mykénského období a ze starověkého Řecka. Navečer budeme mít volno na odpočinek nebo individuelní prohlídku Athén.
4. den:
V ranních hodinách vyjedeme směrem Korint s krátkou zastávkou u Korintské šíje a v poledních hodinách  přijedeme k místu, kde královna Klitaimnistra vyhlížela ohňové signály, které ji měly zpravit o návratu manžela Agamemnona z Trojské války. Jedná se o jedinečné Mykény, kde Heinrich Schliemann vykopal zlatý „Priamův poklad“. Kromě prohlídky areálu Mykén vstoupíme do impozantní hrobky Atrea. Po prohlídce Mykén pojedeme do pobřežního letoviska Tola, ubytování v hotelu, volno.
5. den:
V dopoledních hodinách volno na koupání, v odpoledních hodinách výlet do blízkého malebného městečka  Nauplia, kde se můžeme projít úzkými uličkami města a vyšlápnout na pevnost  Palamidi, kde byl vězněn hrdina národně-osvobozeneckého boje Řeků proti Turkům Theodoros Kolokotronis.
6. den:
V ranních hodinách vyjedeme z Tola a podél severního pobřeží Peloponesu, okolo Korintského zálivu,  pojedeme na poslední místo na naší cestě, na místo, kde se ve starověku každé 4 roky konaly závody v běhu, dostizích, zápasu, ale i zpěvu  a hudbě, dnes navštívíme proslulou Olympii. Při prohlídce tohoto archeologického místa uvidíme chrám zasvěcený bohyně Heře, před kterým se zapaluje slunečním paprskem plamen současného olympijského ohně, obrovský Diův chrám, kde byla ve starověku umístěna impozantní socha boha  Dia ze zlata a slonovinové kosti, jeden ze 7 divů světa, starověký olympijský stadion  a další památky. Ani v Olympii bychom neměli vynechat návštěvu archeologického muzea, jedním z mnoha exponátů je socha známého starověkého sochaře Feidia, představující Herma s Dionýsem.
Po prohlídce Olympie se přesuneme do města Patras, kde se pozdě večer nalodíme na trajekt.

 

Poznávací Peloponés

1. den: Patras – příjezd trajektem ráno. Návštěva starověké Olympie, přejezd po západním pobřeží Peloponnesu k zátoce Navarino. Prohlídka mykénského  paláce krále  Nestora a kopulovitých hrobek v okolí, nocleh v Pylos.

2. den: Přejezd  divokou krajinou Mani, s charakteristickými nedobytnými věžovitými domy, prohlídka jedné z nejkrásnějších jeskyní na světě Alepotripa, nocleh v Monemvasia.

3. den: Prohlídka obydleného  malebného středověkého města Monemvasia, nazývaného též řecký  Gibraltar, v odpoledních hodinách přejezd  do Sparty, nocleh.

4.den:  Prohlídka opuštěného byzantského města Mystras  s pevností, palácem a kostely s překrásnými  freskami,   přejezd do Nauplia (Tola), nocleh.

5. den: Návštěva Mykén a Epidauru. Nocleh v Tolu.

6. den: Návštěva Athén? Nebo dopoledne volno – koupání a odpoledne návštěva blízkého městečka Nauplia. Nocleh v Tolu. Nebo něco jiného?

7. den: Odjezd z Tola. Po cestě do Patrasu prohlídka starověkého Korintu, večer nalodění na trajekt.

 

Peloponés jinak

1. den: Patras – příjezd trajektem ráno. Návštěva chrámu Apollona epikurejského ve Vasses. Chrám patří k nejlépe dochovaným starověkým řeckým chrámům a je  dílem architekta Iktina  (Parthenon). Prohlídka mykénského  paláce krále  Nestora a kopulovitých hrobek v okolí, nocleh v Pylos.

2. den: Přejezd  divokou krajinou Mani, s charakteristickými nedobytnými věžovitými domy, prohlídka jedné z nejkrásnějších jeskyní na světě Alepotripa, nocleh v Monemvasia.

3. den: Prohlídka obydleného  malebného středověkého města Monemvasia, nazývaného též řecký  Gibraltar, přejezd  do Sparty, nocleh.

4.den:  Prohlídka opuštěného byzantského města Mystras,  s pevností, palácem a kostely s překrásnými  freskami,   přejezd do Nauplia (Tola), nocleh.

5. den: Návštěva Argosu, s vykopávkami starověké agory, největšího řeckého starověkého divadla a působivými římskými lázněmi. Jízda ozubenou lanovkou v  Kalavryta, přejezd do Patrasu, odjezd na Zakynthos nebo Korfu

 

Autor: Hana Anthi